Prace geologiczno-inżynierskie i badania geotechniczne są istotnym etapem każdej inwestycji. W wyniku tych badań uzyskujemy informacje dotyczące rodzaju i jakości podłoża gruntowego. Otrzymujemy również pełną charakterystykę warunków posadowienia budowli uwzględniającą własności fizyczno-mechaniczne podłoża oraz warunki wodne.

Oferowane przez firmę Sebastian Jarosz GEOSERWIS usługi charakteryzują się fachowością, profesjonalnym wykonaniem, wykorzystaniem pełnej gamy nowoczesnych metod badawczych oraz krótkim terminem realizacji, na czym zależy Inwestorom.

W przypadku zakupu nieruchomości gruntowej  lub zamiaru budowy obiektów budowlanych, wykonanie wstępnych badań geotechnicznych jest niewielkim kosztem, w stosunku do korzyści jakie ze sobą niosą.

W wyniku poczynionych prac możliwe jest zaoszczędzenie znacznych kwot związanych z właściwym zaprojektowaniem posadowienia obiektu oraz ewentualną zmianą koncepcji zagospodarowania terenu lub wycofania się z transakcji.