Usługi

Geoserwis oferuje profesjonalne usługi z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje, ekspertyzy i opinie geotechniczne, wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych a także projekty prac geologicznych. Rozpoznanie warunków geologicznych przeprowadzamy na podstawie wierceń otworów badawczych, z zastosowaniem wiertnic obrotowych, młotów udarowych - przy użyciu próbników przelotowych RKS (metoda pozwala na wykonanie bardzo dokładnego profilu litologicznego) oraz systemem ręcznym (głównie w miejscach trudno dostępnych). Informacje uzyskaną wierceniami uzupełniamy danymi wynikającymi z sondowań dynamicznych, badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody gruntowej oraz obliczeń inżynierskich. Współpracujemy z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi zajmującymi się specjalistycznymi pracami polowymi oraz badaniami laboratoryjnymi.